Veřená zakázka

Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla (v režimu BIM)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Součástí díla je rovněž zejména:
- zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v BIM Protokolu;
- vyhodnocení požadavků a podkladů pro vypracování Informačního modelu celé stavby, dle požadavku BIM Protokolu včetně jeho příloh;
- vytvoření společného datového prostředí (CDE) a využití funkcionalit CDE pro účely projednání a provádění připomínkového řízení smluvních stran.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.05.2021