Veřená zakázka

Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání na ulici Hostýnská

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací týkajících se obnovy ulice Hostýnská v Bystřici pod Hostýnem. Stavební práce zahrnují rekonstrukci chodníku na levé straně (SO 101) a opravu chodníku na pravé straně (SO 104) a jejich propojení se stávajícími pěšími trasami u domovní zástavby v zastavěné části města podél vozovky pozemní komunikace III/43730 ul. Hostýnská. Nové pochozí plochy chodníků budou provedeny s krytem ze zámkové betonové dlažby a budou plynule navazovat na stávající již zrekonstruované části chodníků. Součástí stavebních prací je i oprava vjezdů (SO 102) a vybudování 10 nových samostatných parkovacích zálivů (SO 103) určených pro pojezd a parkování osobních vozidel podél vozovky pozemní komunikace III/43730 ul. Hostýnská. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou veřejně přístupné a stávající plochy slouží již dnes k pěšímu pohybu osob, případně pojezdu a parkování motorových vozidel. Předmět plnění je spolufinancován Místní akční skupinou Podhostýnska, o. s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.05.2021