Veřená zakázka

POSTŘEKOV – OBYTNÁ ZÓNA POD TRATÍ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Projekt řeší vybudování základní technické infrastruktury pro obytnou zónu Pod tratí v Postřekově. Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a části komunikace – podloží. Při realizaci vodovodu a kanalizace bude v místech budoucí komunikace odstraněna ornice a zemina v celé šířce vozovky na úroveň pláně. Po provedení vodovodu a kanalizace bude pláň v celé šířce urovnána a zasypána recyklátem na tloušťku 300 mm. Komunikace bude zhutněna, jelikož bude využívána jako provizorní cesta pro následnou výstavbu RD.
Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí provedení všech činností dle výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021