Veřená zakázka

Rataje - dostavba kanalizace a ČOV

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Rataje. Vzhledem k rovinatosti terénu je na kanalizační sítí uvažováno s jednou čerpacími stanicemi odpadních vod, která bude odpadní vody dopravovat na čistírnu odpadních vod umístěnou na okraji intravilánu. Nová kanalizace bude propojovat stávající kanalizaci a bude odvádět odpadní vody na nově navrženou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro výhledových 250 EO. Stávající kanalizace v obci je jednotná, a proto součástí stavby budou dvě odlehčovací komory, které zajistí oddělení dešťových průtoků před nátokem do nové části kanalizace a čerpání odpadních vod na čistírnu odpadních vod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.04.2022