Veřená zakázka

Hostinné, ul. Labská, ul. Opletalova - obnova vodovodů, rekonstrukce chodníků

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem díla veřejné zakázky je obnova vodovodů v ul. Labská, ul. Opletalova a rekonstrukce chodníků.

Veřejná zakázka zahrnuje:
• Vodovod v ul. Labská – jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí za potrubí PE
d90 RC 100 SDR 17 DN 80 mm v délce 134 m, přepojení 7 ks vodovodních přípojek,
propojení vodovodu v křižovatce ul. Labská x ul. Husitská a ul. Labská x Ke Splavu. Na konci
řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80.
• Rekonstrukce chodníku v ul. Labská v délce 87 m, šíře 1,55 m ze zámkové dlažby.
• Vodovod v ul. Opletalova – jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí za potrubí PE
d110 RC SDR 17 DN 100 mm v délce 122 m, přepojení 8 ks vodovodních přípojek, propojení
vodovodu v křižovatce ul. Opletalova x ul. Husitská a ul. Opletalova x ul. Lidická. Na konci
řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80.
• Rekonstrukce chodníku v ul. Opletalova v délce 87 m, šíře 1,55 m ze zámkové dlažby.
Rekonstrukce chodníku bude provedena po ukončení stavby společnosti ČEZ Distribuce a.s.
s názvem „Hostinné – ul. Opletalova-ul. Labská – rekonstrukce nn“. V součinnosti se společností
ČEZ Distribuce a. s. bude město Hostinné realizovat stavbu veřejného osvětlení.
Rozsah prací je blíže popsán ve výkazu výměr, v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele
stavby.
Staveniště bude řádně zabezpečeno. Stavební suť bude tříděna a postupně likvidována. Likvidace
odpadu musí probíhat v souladu s platnými předpisy, pro nakládání s odpady bude vedena evidence dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými normami.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.03.2023