Veřená zakázka

Obnova vodovodu a kanalizace ul. K Náhonu - Hostinné

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem díla veřejné zakázky je obnova vodovodu a kanalizace v ul K Náhonu v Hostinném.

Veřejná zakázka zahrnuje:
• Vodovod – jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí za potrubí PE d90 RC 100
SDR 17 DN 80 mm v délce 180 m, přepojení 4ks vodovodních přípojek, propojení vodovodu
v křižovatce ul. K Náhonu x ul. Okály. Na začátku řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80.
V ul. K náhonu bude vodovod propojen se stávajícím vodovodem.
• Kanalizace – jedná se o obnovu kanalizace v ul. K Náhonu. Potrubí nové kanalizace bude
napojena na stávající stoku v křižovatce ul. K Náhonu x ul. Okály. Navržená kanalizační stoka
je z potrubí PVC DN 300 mm, ULTRA SOLID SN 12 v délce 128,5 m. Veškeré stávající
přípojky budou podchyceny do navržené kanalizace. Stávající kanalizace bude odstraněna.
Rozsah prací je blíže popsán ve výkazu výměr, v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele
stavby.
Staveniště bude řádně zabezpečeno. Stavební suť bude tříděna a postupně likvidována. Likvidace odpadu musí probíhat v souladu s platnými předpisy, pro nakládání s odpady bude vedena evidence dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými normami.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.03.2023