Veřená zakázka

Prodloužení chodníku a VO a kanalizace Střelské Hoštice podél silnice III. třídy - směr Sedlo u Horažďovic

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiEnergie
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Energie ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení,
34928510-6 - Sloupy pouličního osvětlení,
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic,
90400000-1 - Kanalizace
Popis:

Předmětem projektu je konkrétně výstavba - prodloužení chodníku a VO a kanalizace podél
silnice III/02215 ve směru na Sedlo v obci Střelské Hoštice. Stavební práce budou prováděny
v místech podél silnice III. třídy č. 02215 ve směru na Sedlo.
Stavba je rozdělena na 2 části - část A – SO 01 - chodník a VO a část B – SO 02 - kanalizace.
Chodník bude navazovat na nedávno dokončený chodník v této části obce a bude ukončen
napojením na stávající asfaltový chodník vedoucí až k podniku Pošumaví a.s.. Délka nového
chodníku bude 42 m. Zároveň dojde i k protažení veřejného osvětlení, tak, aby byla osvícena
celá trasa od zemědělského podniku až po nový chodník – budou zřízena dvě nová sloupová
svítidla a připojena kabelem délky cca 70 m. Součástí akce je i protažení stávající kanalizace
o 35 m, aby bylo možno chodník odvodnit – vznikne jedna nová kanalizační šachta a jedna
uliční vpusť.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.08.2022