Veřená zakázka

Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín, SO 105 – Úprava ulice Nemocniční

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233120-6 - Výstavba silnic,
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR – I. ETAPA – VSETÍN, SO 105 – ÚPRAVA ULICE NEMOCNIČNÍ“.

Popis veřejné zakázky:
Předmětem stavby jsou stavební úpravy ulice Nemocniční od Nemocnice Vsetín k novému přejezdu vlečkové koleje do dřevařských závodů, jehož investorem je Správa železnic, s.p.. V příloze č. 4 je tato část nazvána „nová trasa MK Nemocniční 291m2“. Součástí stavby budou dále stavební úpravy stávající místní komunikace Nemocniční po přeložce vodovodní sítě (dle přílohy č. 4 - v ploše 145 + 93m2) a zhotovení dočasného železničního přejezdu na stávající MK Nemocniční viz. Příloha číslo 4 – Rozsah stavebních úprav. Dočasný železniční přejezd bude umístěn dle předpokladu zadavatele do prosince 2025, kdy bude dodavatelem provedeno odstranění dočasného přejezdu.

Za účelem zajištění provozu k Nemocnici Vsetín a z důvodu realizace výše uvedené stavby již byla vybudována Provizorní komunikace ul. Nemocniční – jejíž umístění plyne z přílohy č. 5 Dopravně inženýrské opatření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.08.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.09.2023