Veřená zakázka

Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou - II. Etapa - mezi pavilony

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
31214500-4 - Elektrické rozvaděče,
31321200-4 - Kabely nízkého a střední napětí,
45233120-6 - Výstavba silnic,
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení,
45432112-2 - Pokládka dlažby,
71311220-9 - Dopravní stavitelství
Popis:

Jedná se o výstavbu nových parkovacích míst v areálu ZŠ Pod Skalkou, které budou sloužit výhradně pro zaměstnance školy. Zpevněné plochy parkoviště pro pojízdné plochy, předláždění stávajících navazujících pochozích ploch, odvodnění zpevněných ploch plošným průsakem, dešťová vpust se zaústěním do stávající dešťové kanalizace, demontáž stávající brány, drátěného oplocení, zhotovení nového oplocení, nová automatická dvoukřídlá brána a jednokřídlá branka. Součástí stavby nového stavu je úprava nivelety lapáku tuku a lapačů splavenin, umístění vedení, napájení a dálkové ovládání brány s automatickým pohonem s připojením do HR ZŠ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.09.2022