Veřená zakázka

Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova - I.etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233120-6 - Výstavba silnic
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování části nové komunikace, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení. Stavba se nachází na severozápadním okraji města Velká Bíteš. Komunikace se napojuje na stávající ulici Za Uličkami.
V rámci této zakázky se bude realizovat pouze prodloužení ulice Za Uličkami (větev 1, délka 83,38 m). Kde levou stranu komunikace lemuje chodník, a po pravé straně se nacházejí parkovací stání. Celkem vznikne 16 nových parkovacích míst.
Komunikace je navržena o šířce 6,00 m. Šířka chodníku je navržena 2,25 m. Základní šířka parkovacího stání je 2,5 m, u krajního stání je šířka 2,75m. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon vozovky. Voda bude podél obrubníků odtékat do vpustí napojených na novou dešťovou kanalizaci. V místě parkoviště je odvod povrchové vody řešen vsakem.
Vzhledem k charakteru okolní zástavby lze lokalitu po dobu realizace stavby zcela uzavřít. Obsluha přilehlých nemovitostí bude zachována.
Navržená konstrukce odpovídá předpokládanému dopravnímu zatížení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.05.2022