Veřená zakázka

Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky, spolufinancované z Modernizačního fondu z výzvy RES+ č. 4/2022 „Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)“ je:
a) zpracování plánu (aktualizaci) BOZP a příprava hlášenky na OIP
b) zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Účastník se zavazuje zajišťovat funkci koordinátora BOZP v rámci pokynů zadavatele a dle této zakázky v souvislosti s realizací uvedeného projektu a zadavatel se zavazuje zaplatit za tyto činnosti účastníkovi smluvenou odměnu
c) zajištění funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a inženýrskou činnost před zahájením a při realizaci stavby
d) inženýrská činnost k předání dokončené stavby včetně kolaudace na objektech, kde bylo vydáno stavební povolení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2024