Veřená zakázka

LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Rekonstrukce stávající polní cesty VC9A, novostavba polní cesty VC9B a výsadba lokálního biokoridoru LBK 47. Cesta VC9A ve staničení km 0,1 vstupuje do stávajícího úvozu. Na začátku úvozu je z důvodu nedostatečné šířky pozemku navržena po levé straně zárubní zídka z gabionů v délce 10 m. Podél cesty dojde ke kácení 20 stromů a náhradní výsadbě zeleně (11 stromů a 42 keřů). Délka cesty je 0,22700 km. Délka cesty VC9B je 0,13194 km. Parametry na sebe navazujících cest: P4,0/30 bez krajnic. Kryt je navržen ze světlešedého jemnozrnného asfaltového betonu (ACO 8). Součástí je odvodnění a sjezdy. Výsadba lokálního biokoridoru o šířce 15 m a délce přibližně 122 m. Na ploše s výměrou 1872 m2 bude vysazeno 12 stromů a 382 sazenic keřů. U výsadby bude následná tříletá pěstební péče.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.06.2024