Veřená zakázka

Střední zdravotnická škola Kroměříž - Rekonstrukce parkoviště

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce a rozšíření parkovacích ploch Střední zdravotnické školy Kroměříž. Detailní popis předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu Obchodních podmínek – Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v projektové dokumentaci (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na část veřejné zakázky. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 35 zákona. Plnění, jež je předmětem zadávané veřejné zakázky, tvoří z pohledu zadavatele a jeho nároků na efektivitu a návaznost činností, včetně komplexnosti výstupů, jeden funkční celek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.05.2024