Veřená zakázka

Polní cesty VPC9 Holedeč a VPC2 Stránky

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
SO 103 Polní cesta VPC9 v k. ú. Holedeč
SO 106 Polní cesta VPC2 v k. ú. Stránky

Polní cesty budou realizovány jako 3. etapa „Realizace společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“ a budou napojeny na polní cesty realizované v předchozích etapách v letech 2019 a 2020.

Polní cesty VPC9 v k. ú. Holedeč (SO 103) a VPC2 v k. ú. Stránky (SO 106) tvoří jednu souvislou cestu a na dva objekty jsou rozděleny podle katastrálních území. Cesta VPC9 je napojena na cestu HPC1 v k. ú. Holedeč a vede severním směrem podél lesa, ke konci úseku se stáčí východním směrem, pokračuje v k. ú. Stránky jako cesta VPC2 a končí napojením na cestu HPC1 v k. ú. Stránky. Obě cesty jsou navržené jako jednopruhové v kategorii P4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, s krytem z penetračního makadamu a krajnicemi z hutněné štěrkodrti o šířce 2 x 0,5 m. V trase jsou umístěny 3 výhybny o šířce 5,5 m a délce 20 m a celkem13 hospodářských sjezdů na pozemky v šířce 8 m, konstrukce vozovky výhyben a sjezdů je shodná jako u vlastní polní cesty. Podélný sklon kopíruje povrch terénu a pohybuje se v rozmezí 0 – 2,7 %.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.04.2021