Veřená zakázka

III/32428 Popovice – Třesovice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32428 Popovice - Třesovice“.
Jedná se o obnovu stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace III/32428, který je rozpraskán a deformován výtluky, vyjetými kolejemi a trhlinami. Opravovaný úsek začíná koncem obce Popovice (km 2,190), konec úseku se nachází na začátku obce Třesovice (km 2,884). Délka opravovaného úseku je 694 metrů. Stávající šířka komunikace zůstane zachována na 5,5 m a 0,5 m nezpevněné krajnice. Rozsah stavebních prací zahrnuje lokální sanace vozovky, odfrézování asfaltového povrchu, zhotovení ložní a obrusné vrstvy. Dále je v rámci stavby řešeno odvodnění komunikace (čištění stávajících příkopu, propustků, včetně zatrubnění hospodářských sjezdů) a obnova nezpevněných krajnic.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing. Václav Lexa, datum zpracování 03/2017, číslo zakázky 13/17. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.04.2021