Veřená zakázka

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je realizace silničního obchvatu Svitav. Obchvat je veden východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II/366, MUK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny. Realizace přeložky I/43 bude velkým přínosem pro celé město Svitavy, zejména pak pro obyvatele žijící v blízkosti stávajících silnic I/43, I/34 a II/366 procházejících centrem města. Stávající silnice I/43 má totiž od křižovatky se silnicí II/366 až po napojení na I/35 nevyhovující směrové a výškové poměry a je vedena převážně těsnou zástavbou městských částí Lány, Svitavy a Lačnov.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.05.2021