Veřená zakázka

Pamětník – rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího ocelového jednopólového mostu, ležícího na silnici III. třídy za obcí Pamětník. Most převádí komunikaci přes mlýnský náhon řeky Cidliny. Na mostu bude zdemolováno zábradlí, vozovka, štěrkový násyp i betonová vrstva včetně ocelových profilů. Kovová nýtovaná konstrukce se ztužidly bude zachována. Bude nadzvednuta, lokálně zesílena ocelovými pásy a novým PKO. Po zvednutí mostu a demolici stávajících úložných prahů bude provedeno opatření opěr novými úložnými prahy se závěrnou zídkou a novými ložisky. Po opětovném spuštění ocelové konstrukce na ložiska bude zřízena nová mostovka v podobě ocelových příčníků a podélníků s dřevěnou vozovkou a nové ocelové zábradlí. Součástí stavby bude obnova stávajícího silničního propustku poblíž mostního objektu ev.č. 32722-4 a a obnova asfaltobetonového krytu vozovky silnice III/32722 v úseku mezi mostním objektem ev.č. 32722-2 a mostním objektem ev.č. 32722-4 včetně provedení lokálních sanací podkladních vrstev. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 - Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu, SO 203 - Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4, SO 204 - Silnice III/32722 Obnova silničního propustku, SO 801 – DIO.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří NOVÁK&PARTNER s.r.o., Perucká 2481/5, Praha 2, 120 00, IČO: 48585955, zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Šabata, datum zpracování 06/2012, číslo zakázky: 12-NO03-002. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2023