Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu za tratí v Dětmarovicích - ev.č. M6

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby pod názvem „Rekonstrukce mostu za tratí v Dětmarovicích - ev.č. M6“. Podkladem realizace je projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Vítek v říjnu 2019. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu při zachování spodní stavby mostu a nosných mostních konstrukcí. Nedojde ke změně v účelu užívání stavby mostu. Bude provedena demontáž mostního zábradlí, odbourání mostních říms a vybourání betonové desky nad mostními nosníky. Nosnou mostní konstrukci tvoří betonové mostní nosníky typu Hájek. Provede se spřažená deska, vodotěsná izolace mostu, nové mostní římsy, nové mostní zábradlí a sanace spodní stavby mostu. Pro rekonstrukci mostu byl zpracován statický výpočet zatížitelnosti. Mostem prochází značená cyklostezka, proto je zapotřebí počítat se stavbou dočasného přemostění pro chodce a cyklisty, které je součástí zadání.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.02.2023