Veřená zakázka

II/311 Zákoutí – Šerlich

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/311 Zákoutí - Šerlich“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/311, začátek úseku se nachází v km 0,000 00 (provozní staničení km 0,069 50) za křižovatkou se silnicí II/310 v pracovní spáře, konec úseku se nachází v km 3,944 10 (provozní staničení km 4,013 60), u parkoviště na Šerlichu. Délka stavby je 3,944 km. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 311-001 bez mostního provizoria, obnova nefunkčního odvodnění komunikace, rekonstrukce nevyhovujícího stavebního stavu propustků, doplnění chybějícího záchytného zařízení, za zachování směrového a prostorového uspořádání komunikace. Součástí stavby bude oprava objízdných tras, obnova svislého a vodorovného dopravního značení. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Členění stavby na stavební objekty:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 – Komunikace
SO 150 – Propustky
SO 180 – Dopravně inženýrské opatření
SO 201 – Most ev.č. 311-001

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČO 024 97 247, datum zpracování 12/2016, aktualizace 06/2018, číslo zakázky: 0130, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.02.2023