Veřená zakázka

Oprava komunikace 7 – 19 včetně přípojky NN pro objekt 19 a opravy VO

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Bude se jednat o opravu místní vnitřní komunikace v areálu PNO parc. č. 2218/11, 2218/2, 2218/6, 2218/22, 2218/8, 2218/9, 2218/21, 2216/9 vedoucí od křižovatky u pavilonu č. 7 směr pavilon č.19 ukončená křižovatkou za objektem V. Stavební práce spočívají v sejmutí nevyhovujících podkladních i svrchních vrstev komunikace (asfaltový koberec, beton, beton dlažba, dmtž. panelů, odebrání nevyhovujících podkladních vrstev), opravě kanalizace před objektem 19, opravě chodníkových dlažeb a obrub, doplnění novými nosnými vrstvami a provedení nového asfaltového či dlážděného povrchu. Současně bude provedena výměna nevyhovující přípojky NN pro objekt 19 a oprava VO kolem trasy opravované komunikace. Inž. sítě ve správě zadavatele jsou staré přes 50 let a jejich poloha je dána díky starým podkladům pouze orientačně, s čímž je třeba počítat / ochranná pásma +ruční výkopy/. Ostatní podrobnosti jsou patrné ze zadávací dokumentace a jejich příloh a projektové dokumentace DPS.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.06.2024