Veřená zakázka

Chodník podél silnice III/48418 k. ú. Malenovice úsek Božoň-začátek obce – II. výzva

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233220-7 - Povrchová úprava silnic,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení,
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování nových chodníků podél komunikace III/48418, a to včetně nových autobusových zálivů. V rámci stavby bude u každé zastávky provedeno místo pro přecházení. Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení NN. Navrhované zatrubnění příkopy budou křížit kabely NN a VN společnosti ČEZ Distribuce a.s., podzemní kabely společnosti CETIN a také vodovod a plynovod.
Celé dílo bude členěno na dva stavební objekty:
SO 101 – Chodníky podél komunikace III/48418
SO 401 – Veřejné osvětlení – nepodléhá dotaci

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.06.2024