Veřená zakázka

Oprava havarijního stavu trakčních kabelů a stožárů Hodolany

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky jsou dva stavební objekty SO 01 a SO 02. SO 01 je oprava kabelové trasy DPMO, a.s. v ulicích Bartošova, Tyršova, Rejskova, Hodolanská, v délce cca 870 m. SO 02 je přeložka 4 trakčních stožárů na ulici Hodolanská. SO 01 bude spočívat ve výměně kabelů a jejich posílení, přičemž průběh kabelové trasy zůstane zachován. Projekt řeší opravu dvou kabelových tras vedoucích z měnírny Východ – první trasa cca 200 m vede podél bývalé železniční vlečky k napájecímu bodu NK31, druhá trasa v délce cca 670 m vede ulicemi Bartošova, Tyršova, Rejskova a Hodolanská ke zpětné skříni ZK34 a k napájecímu bodu NK32. U napájecích bodů a zpětné skříně budou také obnovena kolejová propojení. U napájecího bodu NK32 bude opraven trakční stožár včetně základu a výzbroj pro napájecí bod. SO 02 bude realizována na základě stavebního povolení. Jedná se o přeložku 4 trakčních stožárů č. 93/3, 94/3, 95/3, 96/3. Současně s přeložením těchto stožárů dojde také k úpravě veřejného osvětlení. Stávající trakční stožáry budou odstraněny včetně základů. Jako nové jsou navrženy ocelové dvou a třístupňové trubkové stožáry typu B, C a D. Trolejový drát bude ponechán stávající, nově tedy budou provedena lana nosné sítě a jejich uchycení na nové stožáry. Podrobné technické řešení stavby je uvedeno v projektové dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.06.2024