Veřená zakázka

ODBAHNĚNÍ A OBNOVA KOMOROVÉHO RYBNÍKA V PÁTKU

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl,
45262210-6 - Zakládací práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je:

Odbahnění, obnova břehů nádrže, oprava napouštěcího objektu a výměna vypouštěcího objektu – požeráku včetně potrubí.

Odbahnění nádrže:
V současné době je nádrž lehce zabahněna. Průměrná mocnost sedimentů dle geodetického zaměření nádrže je 0,26 m a to odpovídá 487.5 m3. Odbahnění nádrže bude provedeno traktorbagrem, popř. kráčejícím bagrem či jinou vhodnou mechanizací a sedimenty budou převáženy (v souladu se Souhlasem Odboru životního prostředí MěÚ Poděbrady zn.: MEUPDY/0016119/ZP/2022/SCe) na pozemek parc. č. 295 k. ú Pátek u Poděbrad, kde bude zřízena deponie sedimentů.
Dno nádrže zůstane nezpevněno a bude odbahněno dle v příloh C.2 a D.2 přiložené projektové dokumentace.

Zpevnění břehu nádrže:
Břehy nádrže budou obnoveny a zpevněny lomovým kamenem po celém jejím obvodu. Celkem se předpokládá použití 457,8 m3 kameniva pro stabilizaci břehů. Zejména se bude klást důraz na budoucí stabilitu tohoto opevnění (dostatečné množství materiálu v patě břehů dle přiložené výkresové dokumentace). V návrhu je zachován původní tvar i velikost nádrže.

Funkční objekty:
Součástí prací je obnova vypouštěcího objektu včetně odpadního potrubí pod přilehlou účelovou komunikací. Požerák bude dodán prefabrikovaný. Napouštěcí objekt bude monolitický s jednoduchým poklopem a bude osazen včetně napouštěcího potrubí ze Sánského kanálu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.07.2024