Veřená zakázka

Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce poškozeného povrchu místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem, rozšíření této komunikace, zřízení výhyben a krajnic. Součástí zakázky bude i odvodnění komunikace – rekonstrukce betonového odvodňovacího žlabu, položení nového odvodňovacího žlabu, vybudování nové horské vpusti a nového betonového propustku. Celková plocha úprav činí cca 2766 m2, délka řešeného úseku je cca 400 m.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Markem Milichem, IČO 04325630 a autorizované Ing. Vítem Rybákem, ČKAIT - 1000609.
Ke stavbě bylo dne 29. 6. 2022 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu společné územní rozhodnutí a stavební povolení pod č.j. MUNJ-63577/2022/ÚPSŘ-Kop.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022