Veřená zakázka

Výstavba patek sloupů trakčního trolejového vedení 2022/II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

     Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. srpna 2022 ve 12:00 hod.      Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele – Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 102/23, 586 01 Jihlava v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hodin, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem ,,Nabídka na výstavbu 27 patek sloupů trakčního trolejového vedení – NEOTEVÍRAT´´ a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče.      Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek t.j. do 1. srpna 2022 do 12:00 hod.      Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 30 kalendářních dnů od dne skončení lhůty pro podání nabídek.      Pokud nebude nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nepovažuje se za podanou.      Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti a nabídky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání nabídek výběrovou komisí zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.08.2022