Veřená zakázka

Realizace SZ obce Holasovice I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 1. etapy (výběr prioritních opatření) společných zařízení navržených v KoPÚ v k.ú. Holasovice a Loděnice. Obě katastrální území jsou součástí obce Holasovice. Jedná se o realizaci části stavby dle společné projektové dokumentace nazvané „Realizace společných zařízení obce Holasovice“, která zahrnuje 2 objekty polních cest SO 101 a SO 102 a 3 objekty úpravy území SO 801 až SO 803 na 4 katastrálních územích obce Holasovice.
Tato 1. etapa však zahrnuje pouze stavební objekt SO 101 a část objektu SO 801.
SO 101 tvoří polní cesta CH3 v k.ú. Loděnice (délka 676 m) a CH4 v k.ú. Holasovice (délka 929 m). Obě komunikace kategorie P 4,5/30 na sebe přímo navazují a jsou provedeny ve stejné konstrukci z asfaltobetonu i šířkových parametrech, tedy vozovka šíře 3,5 m a oboustranná nezpevněná krajnice šíře 0,25 m. Polní cesty napojené na st. silnici I/11 a areál zem. družstva tvoří potřebný a dlouho očekávaný obchvat pro pravidelné zásobování bioplynové stanice a areálu ZD a pro obslužnost přilehlých polí.
Druhým navazujícím objektem (nebyl předmětem povolení stavby) je objekt úpravy území SO 801: LBK 5a, plošné zatravněním s hrázkou a příkopem) v k.ú. Loděnice nad areálem zem. družstva. Z tohoto objektu je předmětem veřejné zakázky pouze podobjekt 801.2 Záchytný příkop ZP1, Ochranná hrázka OH1. Další podobjekty zahrnující výsadbu LBK 5a a TTP16 včetně následné péče nejsou předmětem této zakázky a budou řešeny samostatnou zakázkou na služby. Upozorňujeme však, že práce na komunikacích i zakládání výsadeb budou pravděpodobně probíhat souběžně, proto bude nutná součinnost/koordinace se zhotovitelem výsadeb. Toto protierozní opatření ve spojení s návaznou výsadbou má snížit a usměrnit povrchový odtok směrem do intravilánu obce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022