Veřená zakázka

Dům pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa - rekonstrukce kotelny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce plynové kotelny sloužící pro vytápění a ohřev teplé vody budovy Domu pro seniory v České Lípě, Na Blatech. Součástí díla je rovněž zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a provedení veškerých nutných prohlídek, revizí a zkoušek.

Vzhledem k havarijnímu stavu kotelny, který již neumožňuje dostatečné vytápění objektu, charakteru provozu v objektu (dům pro seniory, kde se vyskytují i ležící klienti) a předpokládanému období realizace rekonstrukce kotelny v září 2022, zadavatel požaduje zajistit alespoň provizorně vytápění objektu v topné sezóně 2022/23. Za tímto účelem zadavatel umožní, v souladu s čl. 4, odst. 4.6 smlouvy o dílo, přerušení provádění díla v době topné sezóny (tj. říjen 2022 až květen 2023).

Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění. Sraz účastníků bude dne 28.07.2022 v 11 hodin před budovou Domu pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 20 000 Kč.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.08.2022