Veřená zakázka

,,Ratíškovice, chodníky v ul. Dědina a ul. Vacenovická“ a ,,Ratíškovice, chodníky v ul. Rohatecká

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Ratíškovice, chodníky v ul. Rohatecká a Ratíškovice, ul. Rohatecká, přemístění BUS zastávky Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem, doplnění nového chodníku a přechodů pro chodce a rozšíření přilehlého parkovacího pruhu v ul. Rohatecká v obci Ratíškovice podél silnice III/4258 pro zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti v obci. Předmětem realizace je stavební objekt SO.101 Chodníky a objekt SO.401 Veřejné osvětlení – nasvětlení nových přechodů pro chodce. Součástí realizace díla je přemístění BUS zastávky v ul. Rohatecká ve směru od Rohatce ke křižovatce se silnicí II/432 z důvodu zajištění dostatečných rozhledů na přechodu pro chodce přes silnici III/4258 před křižovatkou s ul. U Hřiště a ul. Hasičská, který bude realizován v rámci etapy rekonstrukce chodníků v ul. Rohatecká. Ratíškovice, chodníky v ul. Dědina a ul. Vacenovická a Ratíškovice, ul. Dědina, přemístění BUS zastávky Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem, doplnění části nového chodníku a přechodů pro chodce v ul. Dědina a v ulici Vacenovická v obci Ratíškovice podél silnice III/4257 pro zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti v obci. Navržená oprava je rozdělena na samostatné objekty SO.101 Chodník – ul. Dědina a SO.102 Chodník – ul. Vacenovická. Součástí je úprava sjezdů k nemovitostem v místech stávajících sjezdů a nově umístěná místa pro přecházení a přechody pro chodce. Součástí je navržené osvětlení přechodů pro chodce SO.401 Veřejné osvětlení. Součástí realizace díla je přemístění BUS zastávky v ul. Dědina ve směru od Vacenovic z důvodu zajištění dostatečných rozhledů na přechodu pro chodce přes silnici III/4257 před křižovatkou s ul. Vacenovická a ul. Posvátná, který bude realizován v rámci etapy rekonstrukce chodníků v ul. Dědina.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.06.2024