Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň, část „A“ intenzifikace ČOV


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Opravy, revize a servis
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s rozšířením stávající kapacity ČOV s intenzifikací na stav 1000 EO. ( 1EO= 120 l/os./den,60 gr BSK5) která bude plnit požadavky nařízení vlády ČR č.401/2015 Sb. Princip komplexního čištění je založen na biologickém čištění aktivovaným kalem udržovaným ve vznosu a s předřazenou denitrifikací a regenerací vratného kalu . Intenzifikace uvažuje s novým technologickým vystrojením všech objektů ČOV. Stávající strojní technologie vč. trubních rozvodů a armatur bude kompletně demontována, odstraněna a nahrazena technologií novou, navrženou na zvýšenou kapacitu ČOV. Technologie bude částečně osazena do stávajícího objektu původní ČOV,aktivace bude s vnořenou separací dortmundského typu umístěna v novém objektu. Technologie bude provedena ve dvoulinkovém uspořádání biologického reaktoru se společným mechanickým předčištěním a kalojemem.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.10.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 17.10.2019 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.