Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Intenzifikace ČOV Klecany - Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky¨- verze pro podávání elektronických nabídek


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Navržena je mechanicko-biologická ČOV s chemickou eliminací fosforu, s předřazeným denitrifikačním selektorem, se simultánní resp. střídavou denitrifikací/nitrifikací
s jemnobublinnou aerací s obdélníkovou vyrovnávací nádrží na odtoku a dočištěním na mikrosítovém bubnovém filtru. ČOV je v první etapě ve dvoulinkovém provedení ve druhé
etapě pak ve čtyřlinkovém. Přebytečný kal bude aerobně stabilizován v provzdušňovaných kalojemech a následně strojně odvodňován a odvážen např. ke kompostování. Zásobní nádrž síranu železitého bude dvouplášťová objemu 15 m3 ve venkovním provedení.
Projektovaná kapacita po dokončení I etapy: 5 000 EO
Q24 =15,35 l/s
Qmaxh=32,1 l/s
Max. přítok při dešti na hrubé předčištění = 124 l/s
Max. přítok při dešti na biologii = 65 l/s

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 21.11.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 13.12.2018 (10:10)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.