Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,450, I. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,450, I. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/30324 v intravilánu města Broumov. Součástí rekonstrukce je výměna konstrukce komunikace, obnovení odvodnění stávající silnice III/30324 a výstavba dešťové kanalizace.
Začátek úseku je na silnici III/30324 za hranou křižovatky mezi silnicemi II/302, II/303 a III/30324 v Broumově. Dané místo je zároveň křížení ulice Lidická, třída Osvobození a Kladská. Rekonstrukce začíná za přechodem pro chodce (provozní staničení komunikace km 0,022). Konec úseku je v přechodu do extravilánu města Broumova v km 0,540 (provozní staničení komunikace km 0,562). Jedná se o úsek délky 0,540 km.
Projekt této etapy je rozdělen na 1 samostatný objekt, řešící 1 samostatný úsek opravy.
Zájmová oblast se nachází nejprve v intravilánu města Broumov v délce 528 m, poté pokračuje extravilánem v délce 12 m.
Je nutná koordinace s Městem Broumov při výstavbě chodníků (není součástí zadávacího řízení) a dešťové kanalizace včetně přípojek (je součástí zadávacího řízení) a koordinace se zadavatelem č. 2 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. při výstavbě splaškové kanalizace.
Výstavba splaškové kanalizace (tj. oddělování splaškových a dešťových vod) musí být z technického hlediska v souběhu s výstavbou dešťové kanalizace, která byla předmětem zadávacího řízení o výběru zhotovitele. Stavba bude realizována po polovinách kvůli zachování dopravní obslužnosti.
Stavba se nachází v lokalitě CHKO Broumovsko.
Rozdělení podle zadavatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona)
Zadavatel č. 1, Královéhradecký kraj:
Rozsah jednotlivých objektů je definován jejich názvem:
objekt SO 101 – Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540
objekt SO 151 – Dočasné dopravní opatření
objekt SO 301 – Dešťová kanalizace

Zadavatel č. 2, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.:
SO 01 splašková kanalizace - PVC-U Ultra Solid BP DN300 SN12 v délce 225,50 m
PVC-U Ultra Solid BP DN250 SN12 v délce 252,30 m
SO 02 přepojení stávajících přípojek - splaškové přípojky z PVC KG D200 SN8 v počtu 22 ks
dešťove přípojky z PVC KG D200/160 SN8 v počtu 11 ks
SO 03 likvidace stávající jednotné kanalizace – vyplnění cementopopílkem / rozbití a zasypání
Štěrkodrtí
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
Zakázka bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR+DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, datum zpracování říjen 2015, číslo zakázky 1162 – 15 – 3, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa.
 pro zadavatele Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Zakázka bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR+DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, zpracované projekční kanceláří Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 481 729 28, datum zpracování říjen 2020, číslo zakázky 959/20, zodpovědný projektant Lukáš Branda, DiS.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2021 (08:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.