Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00512 – Přírodní mokřad v k.ú. Kostelec na Hané


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Olomoucký kraj

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem s názvem Přírodní mokřad v k. ú. Kostelec na Hané registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012851 dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Přírodní mokřad v k.ú. Kostelec na Hané“ vypracované projektantem ENVIprojekt CZECH s.r.o., se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČO: 03581853 zodpovědný projektant Vít Toman, ČKAIT: 1102741, autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 15.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 01.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.