Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sběrný dvůr v Doubravě


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba sběrného dvora. V obci je schválen Územní plán Doubrava. Dle Územního plánu Doubrava se parc.č.1154/5 a 1164, k.ú. Doubrava u Orlové nacházejí v ploše OV – plocha občanského vybavení. Pozemek parc.č.1154/4, k.ú. Doubrava u Orlové se nachází částečně v ploše SB – plocha smíšená obytná a částečně v ploše PV – veřejné prostranství. Pozemek parc.č.3573, k.ú. Doubrava u Orlové se nachází v ploše PV – veřejné prostranství.
Na ploše PV a SB projekt umisťuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu (oprava sjezdu, žumpa, přípojky NN a vodovodu) což je přípustné dle územně plánovací dokumentace.
Na ploše OV je umístěna stavba zpevněné plochy a obslužných staveb sběrného dvora jež je technickou infrastrukturou, což je přípustné dle územně plánovací dokumentace. Stavba je řešena jako technická infrastruktura nezbytná pro potřeby občanů obce, v současné době se v obci nachází obdobné zařízení pouze jako provizorní a v nevyhovujícím rozsahu, což mělo za důsledek vznik tohoto záměru.

Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 15.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 03.03.2021 (15:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.