Veřená zakázka

Dodávka balící linky pro balení luštěnin

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje,
42200000-8 - Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly
Popis:

Předmětem zakázky číslo 12.2 je:
• Nákup automatických dopravníků s vibračními násypkami. Tato zařízení musí zajistit stabilní výkonnost, spolehlivost a přesnost výrobního procesu při operaci kontinuálního přísunu produktu do balícího zařízení
• Nákup balícího zařízení, které má zajistit stabilní výkonnost, spolehlivost a přesnost zabalení výrobků z luštěnin do sáčku typu Doypack (před-vyrobené stojací sáčky Doypack se zipem a eurootvorem) na in-line baličce typu Doypack. Vzhledem ke specifickým vlastnostem uvedených produktů je nutno navrhnout takový technologický celek resp. Balící linku, která zajistí:
o stabilní výkonnost, spolehlivost a přesnost balení klíčených luštěnin (tj. minimalizovat ztráty při výrobním procesu)
o jednoduchý princip dávkování (tj. odměření požadované gramáže pomocí kombinační dávkovací váhy) a plnění odměřené dávky do před-vyrobeného sáčku typu Doypack
o polepování před-vyrobených sáčků Doypack potištěnou etiketou shora nebo zdola sáčku
o kvalitu zabalení výrobku do nepropustných fólií nebo Al fólií s garantovaným plněním sáčku inertním plynem (dusík)
o trvalou a standardní vysokou jakost těchto finálních balených produktů – především navrhnout šetrný způsob plnění z kombinační váhy, přes plnící skluz do sáčku Doypack tzn. Nesmí docházet k rozbíjení plněného produktu volným pádem (tzn. Co nejnižší plnící pádová výška)
• Součástí dodávky je dále zajištění všech činností souvisejících s montáží nových zařízení a komplexním přezkoušením dodané výrobní technologie pro Plnění do sáčku Doypack. Součástí dodávky je také doprava do místa určení, montáž a instalace, uvedení zařízení do provozu a následný záruční servis. Montáž a připojení k energetickým zdrojům: elektřina, tlakový vzduch je v režii zadavatele
• Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a pravidel Programu rozvoje venkova, operace 4.2.1
• Pokud jsou obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné nebo označení původu, jde pouze o příklad jedné z možných variant řešení. Jedná se pouze o vymezení požadovaného minimálního standardu a zadavatel výslovně umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení – případné jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení nabízené uchazečem musí být dostatečně určitě specifikováno v nabídce uchazeče.
• Klasifikace předmětu zakázky (CPV):
Kód předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 42000000-6 – Průmyslové stroje, 42215200–8 stroje pro zpracování potravin, 42215000-6 Stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů a 51542100-7 – Instalace a montáž strojů na výrobu potravin
• Podrobnější technická specifikace je v přílohách:
o Příloha č.1: Technické zadání – balící linka pro balení výrobků z luštěnin
o Příloha č.3: Soulad nabídky s technickou specifikací

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.10.2021