Veřená zakázka

Cyklostezka z Boru k průmyslové zóně Nová Hospoda při silnici II/200 - 2. a 3. úsek - úsek č.2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace úseku č.2 cyklostezky v obci Čečkovice. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 110 komunikace sil. II/200, SO 120 pás pro chodce a cyklisty, SO 140 místní komunikace, SO 150 odvodnění komunikace - UV, SO 341 přípojky UV, SO 310 dešťová kanalizace, SO 342 kanalizační přípojky dešťových svodů a SO 420 rozvody VO. Pozn. nebude se realizovat výměna konstrukčních vrstev SO 110.
Předmět plnění přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace dopravní části, kterou zpracovala společnost Boula IPK s.r.o., IČ 28035461, projektová dokumentace vodohospodářské části, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Bláha, IČ 11375701 a projektová dokumentace VO, kterou zpracoval Ing. Petr Leitl, IČ 67134041 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.04.2024