Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
08.04.2020 Generátor radiofrekvenčního proudu pro intrakardiální ablaci vč.… Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 07.03.2020
27.04.2020 Zajištění údržby veřejné zeleně v lokalitě Kladno - Sever Správa a údržba, úklid Celá Česká republika 25.03.2020
15.04.2020 Modernizace technologie odbavování ČT Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 14.02.2020
15.04.2020 Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa - IT Technologie, stroje, přístroje a elektronika Hlavní město Praha 26.03.2020
09.04.2020 NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 05.03.2020
30.04.2020 POŘÍZENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ PRO OU A PRŠ LIPOVÁ-LÁZNĚ Materiál, součástky a náhradní díly Celá Česká republika 30.03.2020
07.04.2020 INFRASTRUKTURA_Fluorescenční invertovaný mikroskop Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 07.03.2020
09.04.2020 Trastuzumab pro subkutánní podání 2020 Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 09.03.2020
14.04.2020 ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO ČÁST OBCE KOŠETICE Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 24.03.2020
22.04.2020 Centrum průmyslového výzkumu - průmyslové armatury Materiál, součástky a náhradní díly Celá Česká republika 20.03.2020