Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
05.04.2023 Geodetické práce
10.04.2023 Dodávka VT - minitender č.001 plottery
12.04.2023 Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník - operační stoly
11.04.2023 Zajištění sečení travnatých porostů pro rok 2023-2024 (mimo areály)
12.04.2023 Výkon technického dozoru investora a BOZP pro akci „DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky
13.04.2023 Centrální nákup - Rukavice operační sterilní s pudrem II.
04.04.2023 KŘP Pzk - objekty Rozvadov - zprovoznění - PD
20.04.2023 ReactEU-100_Sestava pro sloupcovou aglutinaci
14.04.2023 FN Motol - Servis Nemocničního informačního systému
06.04.2023 Rámcová dohoda na zajištění PR poradenství