Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
31.05.2022 ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY PETŘKOVICE
16.06.2022 Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.10.2022 do 31.12.2023
30.05.2022 Úprava zpevněných ploch
30.06.2022 KD-21007 Rekuperace tepla spalin v rafinerii Kralupy
23.05.2022 ÚPB OPZL - nákup plynového sporáku Mora
24.05.2022 Poskytnutí služby pronájmu páru vláken (včetně housingu) na trase ÚVT MUNI, Brno - ZID, Univerzita Vídeň (II)
27.05.2022 Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách“ - TDS
24.05.2022 Ostraha objektů SSÚD Řehlovice a det. pracoviště Petrovice
25.05.2022 ÚPMD Praha - Stavební úpravy gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení
27.05.2022 VZ 80222 - Pořízení podpory pro systémy základních síťových služeb integrovaného NAC a nástroje pro monitoring sítě