Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
01.12.2022 Provozní revize, revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení na drážních vozidlech OŘ Ostrava oblast Olomouc na roky 2023,2024
05.12.2022 Zateplení bytového domu čp. 619
02.12.2022 Dodávka léků - LÉČIVÁ LÁTKA - ATALUREN - M09AX03
02.12.2022 UTB - Výměna koberců na obj. U13
06.12.2022 Technicko-ekonomický dozor na záchranném archeologickém výzkumu I/35
05.12.2022 SPRÁVA DOMŮ s.r.o. – úklid sídla společnosti
06.12.2022 Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní domky, provozní objekty)
12.12.2022 Odběrové vaky na krev pro Klatovskou nemocnici, a.s.
16.12.2022 Demolice domu na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře
27.12.2022 Zajištění technických služeb v obci Řepín