Veřená zakázka

ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOTI V OBCI DOLNÍ LÁNOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/32552

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45310000-3 - Elektroinstalační práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě a opravě chodníku pro pěší, včetně odvodnění, podél průtahu silnice III. třídy č. 32552 v obci Dolní Lánov v Královehradeckém kraji.

Předmět plnění veřejné zakázky se stává z těchto 3(tří) stavebních objektu:
a) SO 101 Chodník pro pěší,
b) SO 301 Kanalizace dešťová,
c) SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v dalších částech zadávacích podmínek této veřejné zakázky, tj. v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“), v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem: „DOLNÍ LÁNOV CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/32552” (dále jen „projektová dokumentace“), zodpovědný projektant Ing. Arch. Vladimír Smilnický, autorizovaný architekt, ČKA 00503, TENET, spol. s r. o. architektonický ateliér, adresa: Horská 64 541 01 Trutnov, IČO: 63220385 a na jejím základě zpracovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.06.2024