Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Opravy, revize a servis
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích“. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávající mateřské a základní školy ve Zbyslavicích a novostavbu mateřské školy ve Zbyslavicích a s tím spojené vybudování zpevněných ploch a napojení dopravní a technické infrastruktury a vybudování areálových přípojek a nové ČOV.
Stávající objekt školy, který projde rekonstrukcí, byl doposud využíván jako mateřská škola a základní škola pro nižší stupeň, včetně vybavení kuchyní a provozu odpolední družiny. V areálu bude postaven nový objekt, do něhož bude přesunut provoz mateřské školy a stávající budova bude nadále využívána jako základní škola pro nižší stupeň včetně vybavení kuchyní a odpolední družiny. Zpevněné plochy na pozemku v současnosti sloužily jako obslužné komunikace a chodníky, po rekonstrukci budou sloužit stejnému účelu pro přístup do nového objektu a jako komunikace pro zásobování a parkoviště.
Stávající objekt školy je dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru, částečně podsklepený se stanovou střechou. V minulosti byla k budově provedena přístavba, v níž je umístěno sociální zařízení. Budova zůstane půdorysně zachována, proběhnou pouze vnitřní dispoziční změny a sanační práce. Budova bude kompletně zateplena včetně stropu nad 2. NP.
Nový objekt mateřské školy je navržen jako přízemní skeletová konstrukce s železobetonovými sloupy a ŽB plochou střechou, obvodovou konstrukci bude tvořit jednovrstvé zdivo z keramických tvárnic. Povrchová úprava obvodového pláště bude provedena keramickým obkladem a silikonovou omítkou. Výplně otvorů jsou navrženy hliníkové šedé s izolačním trojsklem. Přístup do školky je řešen ze severní strany (dvora). Herna a ložnice je orientována od východu až na západ tak, aby děti měly maximální možné množství slunce.
Součástí stavebních prací je dále vybudování zpevněných ploch a napojení dopravní a technické infrastruktury, vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, vnitřních rozvodů plynu, zhotovení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, provedení venkovních úprava, zhotovení oplocení a dodávka technologie kuchyně.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 21.07.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 11.08.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.