Veřená zakázka

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V CENTRU OBCE ČERNČICE

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět plnění zahrnuje provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v rekonstrukci CHODNÍKŮ v obci Černčice a zároveň i v rekonstrukci VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v obci Černčice Tato plnění jsou spolu úzce provázaná a navazují na sebe i v rámci realizačních prací a provádění celého stavebního díla. Nicméně z hlediska projektového a rozpočtového je zpracována samostatná projektová dokumentace týkající se rekonstrukce chodníků, a to včetně samostatných soupisů stavebních prací a výkonů (poptávkových výkazů výměr), a samostatná projektová dokumentace týkající se rekonstrukce veřejného osvětlení, a to včetně samostatných soupisů stavebních prací a výkonů (poptávkových výkazů výměr). Vymezení předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce CHODNÍKŮ v obci Černčice“: V rámci rekonstrukce chodníků dojde k jeho směrovému vyrovnání, náhradě nevyhovujícího povrchu a k celkovému zlepšení pohybu chodců. Zároveň budou doplněny vodící linie a reliéfní úpravy. Jako kryt bude dle požadavků investora použita betonová dlažba tvar Ičko tloušťky 60 mm na chodníku a 80 mm ve vjezdech. Šířkově bude mít chodník minimální šířku 1,5m s lokálním zúžením na 0,9m. Příčný́ sklon chodníku bude maximálně 2,0 %, v rampových nábězích potom 12,5 %. Dále stavba zahrnuje zřízení 3 podélných parkovacích stání před školou. Stání budou mít šířku 2,40m pro pohodlné zajíždění a vystupování a délku 6,75m. Tato stání budou označena pomocí SDZ IP13e jako „Kiss and ride“ tak, aby při ranní špičce bylo možné stání využít více auty. Poslední částí oprav bude výměna nezpevněného krytu plochy za školou za zatravňovací dlažbu uloženou do štěrkového lože. Vymezení předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v obci Černčice“: V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení dojde ke kompletní výměně a doplnění stávající soustavy VO, přičemž z větší části je respektována stávající trasa a pozice stožárů, částečně se jedná o nové zábory, které jsou na situačním výkrese barevně odlišeny. Dále bude realizována i výměna napájecího rozvaděče (RVO2), který bude zároveň vymístěn z objektu bývalé trafostanice. Nový rozvaděč bude umístěn nedaleko původní pozice ve vlastním zděném pilíři.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.06.2024