Veřená zakázka

Čistá u Mladé Boleslavi - stabilizace skalního svahu na části pč. 732/10 nad RD čp. 91 a 92

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v sanaci skalní stěny a navazujícího svahu za hranou skalní stěny. Navržená opatření mají především stabilizační charakter a jedná se o tyto činnosti:
- Kácení zeleně,
- Očištění skalního svahu (horolezeckým způsobem),
- Plombování, podezdívání,
- Kotvení,
- Síťování,
- Protierozní ochrana.
Řešená lokalita je rozdělena na úsek č. 2, 3 a 4, u kterých je uveden celkový stav stability dle Faktoriální analýzy RSR. Popis řešených úseků je dle následující tabulky velmi vážný, pro úseky 2 a 3 platí stav kriticky labilní. Po provedení zajištění prostoru budou zahájeny práce na odstranění vegetace v projektem vymezeném rozsahu, v místech nutnosti za použití horolezecké techniky.
Současně s pracemi určenými pro odstranění vegetace bude probíhat očištění skalní stěny a strmého svahu za hranou skalní stěny. Předmětem prací nebude odstranění veškerého zvětralého materiál, ale jen takových částí, které jsou zcela odděleny od mateřského masivu. V rámci očištění skalních stěn budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch.
Na místě budou geotechnikem, popř. projektantem stavby na základě aktuálního geotechnického stavu určeny lokální rizikové části masivu a tyto partie budou následně odtěženy.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v:
• projektové dokumentaci: zadávací dokumentace stavby v podrobnostech pro provedení stavby – (tvoří přílohu č. 5a této Výzvy;
• soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (tvoří přílohu č. 6 této
Výzvy).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.06.2024