Veřená zakázka

Odstranění stavby rodinného domu č.p. 581, budovy olejového hospodářství na pozemku parc. č. 331/2 a budovy čp. 583 (bývalé zahradnictví) vč. skleníků na pozemku parc. č. 328 k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci díla označeného jako „Odstranění stavby rodinného domu č.p. 581, budovy olejového hospodářství na pozemku parc. č. 331/2 a budovy čp. 583 (bývalé zahradnictví) vč. skleníků na pozemku parc. č. 328 k.ú. Kostelec nad Černými lesy a to v rozsahu daném návrhem smlouvy o dílo a v souladu s projektovou dokumentací bouracích prací, s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, s příslušnými normami ČSN, které se k realizaci tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění díla.
Všechny budovy se nachází v areálu bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.06.2024