Veřená zakázka

Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny“, které spočívá v provedení opravných prací na zařízení distribuční trafostanice 22/0,4kV a rozvodny 22kV v žst. Znojmo. Bude provedena výměna rozvaděčů VN, NN a systému chránění, související stavební úpravy, úpravy kabelových rozvodů, zapojení technologie do systémů dálkového řízení DŘT a DDTS a také vyvolané úpravy na elektrodispečinku Brno. Na dotčeném zařízení budou v rámci realizace provedeny i příslušné revize a zkoušky UTZ a následné uvedení do provozu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.09.2021