Veřená zakázka

Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových.
Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální – multimediální techniky, a dále grafické služby a zhotovení a instalace audiovizuálního – multimediálního obsahu.
Součástí realizace expozice je deinstalace stávající expozice, instalace nové expozice, zpracování dokumentace skutečného provedení expozice a manuálu expozice pro kurátory a zaškolení obsluhy a personálu.
Součástí realizace expozice nejsou stavební úpravy objektu, ve kterém bude umístěna expozice.
Zadavatel upozorňuje, že objekt, ve kterém bude umístěna expozice, je kulturní památkou. Dodavatel bude povinen při realizaci expozice respektovat všechny okolnosti vyplývající z památkové ochrany objektu, ve kterém bude expozice umístěna.
Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:
Část 1 – Expozice kompletní expozice s výjimkou běžeckého trenažeru (položka 8.9 soupisu položek „Běžecký „Zátopkův“ trenažer“, včetně položky 8.9.1. soupisu položek „Doplňující softwarová aplikace“);
Část 2 – Běžecký trenažer běžecký trenažer (položka 8.9 soupisu položek „Běžecký „Zátopkův“ trenažer“, včetně položky 8.9.1. soupisu položek „Doplňující softwarová aplikace“).
Dodavatelé jednotlivých částí veřejné zakázky budou povinni plnění předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky vzájemně koordinovat a poskytovat si veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost pro řádnou realizaci expozice jako celku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.10.2021