Veřená zakázka

Vytvoření optického spojení mezi budovami KÚ KK

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem dodávky je komplet optické spojení budov v rámci areálu Zadavatele. Spojení bude sloužit ke komunikaci a jeho vytvoření předpokládá instalaci optického kabelu s ukončením v rozvodných skříních s vývodem do rozvodného panelu s příslušnými konektory pro připojení datové technologie. Předmět plnění obsahuje kompletní dodávku včetně optických zakončení, svarů, souvisejících instalačních prací a měření přímou metodou. Plášť kabelu musí nést označení kategorii optického vlákna. Optická vana bude jasně označena popisem, jaká vlákna jsou zakončena a kam směrují. Pokud vana obsahuje více optických kabelů, tak bude každé čitelně označeno s identifikací, kam směřuje.
Součástí předání díla je popis vyvedení optických kabelů ve vanách. Popisy budou provedeny tak, aby odolaly standardním čisticím prostředkům (mýdlo, jar apod.)
Měření optické kabeláže: Veškerá nově zakončená optická vlákna nebo vlákna kabelu, se kterým se manipulovalo (např. přesun do nového racku), budou proměřena.
Měření bude provedeno neprodleně po svaření či manipulaci tak, aby případné závady bylo možné ihned opravit a poté znovu proměřit.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.10.2021