Veřená zakázka

Studénka ON

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Opravné stavební práce spočívající v komplexní opravě vnitřních a přilehlých venkovních prostor výpravní budovy ŽST Studénka, včetně instalace nového orientačního systému, oprava ocelových konstrukcí zastřešení a oprava venkovní části stávající vodovodní přípojky.
Investiční stavební práce spočívající ve změně dispozice zázemí pro zaměstnance zadavatele a části čekárny pro cestující veřejnost, včetně nového napojení na inženýrské sítě.

Pro opravné stavební práce je rozsah díla rozdělen do těchto objektů či provozních souborů:
• SO 01 Architektonicko-stavební řešení
• SO 02 Ocelová konstrukce
• SO 03 Zpevněné plochy
• SO 04 Vodovodní přípojka

Pro investiční stavební práce není rozsah díla rozdělen do stavebních objektů či provozních souborů.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.10.2021