Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace – Velké Chvalovice (opakování)"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování následujících stupňů projektových dokumentaci:
-Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (také jen „DUSP“);
-Projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (také jen „PDPS“);
Dále poskytování součinnosti v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na výběr zhotovitele, tj. zejména v souvislosti s případnými dotazy dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele, kontrola naceněného výkazu výměr ze strany dodavatelů, nastavení technické kvalifikace atd.
Povinností vybraného dodavatele – zhotovitele projektové dokumentace bude odpovídat na dotazy dodavatelů týkající se projektu a to v souladu se ZZVZ, zejména ve lhůtách stanovených dle § 98 ZZVZ, dále kontrolovat výkaz výměr účastníků zadávacího řízení, poskytovat součinnost v souvislosti s nastavením kvalifikace atd;
Další činností je realizace autorského dozoru v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zadavatel předpokládá cca 50 hodin na tuto činnost, případně více hodin dle skutečných potřeb s ohledem na budoucí plnění.
Zadavatel předpokládá variantní řešení, tj. nacenění zakázky v souvislosti se zpracováním 3D modelu a bez 3 modelu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.12.2022