Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na stavbu Gymnázium Jevíčko - výstavba FTV elektrárny včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž cílem je výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu Gymnázium Jevíčko - výstavba FTV elektrárny ve stupni dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby formou požadavků na výkon nebo funkci, která má sloužit jako podklad pro zadání zakázky na realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“).
Součástí plnění veřejné zakázky je v případě potřeby rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, příp. též projednání změn se stavebním úřadem.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta ve smyslu ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování služeb po dobu výstavby elektrárny.
Celkový instalovaný výkon: 190,8 kWp,
Celková roční výroba: 188,543 MWh
Celková akumulace: 76,8 kWh

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.12.2022