Veřená zakázka

Přístavba Základní školy Praha – Lipence: Zpracování projektové dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby,
71200000-0 - Architektonické a související služby,
71221000-3 - Architektonické služby pro budovy,
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování následujících výkonových fází při vypracování projektové dokumentace ve vztahu k I. Etapě projektu (definice I. Etapy viz Soutěžní podmínky a závazný text návrhu Smlouvy):
1. FS 1 – Příprava projektu
2. FS 2 – Dopracování soutěžního návrhu (zhotovení architektonické studie) ve vztahu k projektové i ideové části Soutěže
3. FS 3 – Projekt pro umístění stavby
4. FS 4 – Projekt pro povolení stavby + Projekt bouracích prací (předpokládá se společné povolení)
5. FS 5 – Projekt pro provádění stavby;
6. FS 6 – Soupis prací a dodávek;
7. FS 7 – Autorský dozor
Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky vyplývá ze závazného textu návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu P04 této Zadávací dokumentace.

Účelem JŘBU navazujícího na Soutěž je bližší konkretizace podmínek, za nichž bude Veřejná zakázka, jejímž předmětem je výběr dodavatele projekčních prací na projektu PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA – LIPENCE, zadána.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.09.2022