Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace stavby „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, výstavba nové budovy, KRANIOPROGRAM

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jeho prováděcích předpisů.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace rehabilitační technologie a vybavení předmětné stavby podle požadavku objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávacích dokumentací veřejných zakázek na pořízení vnitřního vybavení a rehabilitační technologie.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2024